Kviz "Lumen"

  •  15.03.2024. 08:11 PM

Kviz se dijeli na dva dijela (kruga) koji su po sadržaju jednaki. Pitanja će se bazirati na temu politike, povijesti, prava, sporta i filmova. Vrste pitanja se dijele na nadopunjavanje, zaokruživanje i pogađanje. Svaki tip pitanja donosi određen broj bodova. Igrači igraju u ekipama. Pobjednik kviza je ekipa koja skupi najviše bodova. Lokacija i točni datumi biti će naknadno objavljeni

Projekt "Kako funkcionira ekonomija"

  •  15.01.2024. 10:00 PM

Ekonomija je jedna od najkomentiranijih tema u društvu te je njena uloga bitna za sve građane. No ipak, malo ljudi zapravo zna sve ključne ekonomske i financijske pojmove. Ideja je radionice približiti mladima ekonomske pojmove, objasniti im koja je uloga ekonomije u njihovom životu te kako mogu biti pametniji i odgovorniji s osobnim financijama.

Kako rade računala?

  •  29.08.2023. 04:56 PM

Računala su ključan aspekt moderne civilizacije te se protežu kroz sve slojeve života. Njihov je utjecaj na svijet bitan i opsežan. Većina populacije zna ih koristiti, a mnogi i na vrlo sofisticirane načine. No shvaćanje njihove građe i funkcioniranja iz temeljnih principa često je zaboravljeno.

Projekt "Scientia"

  •  23.05.2023. 12:00 PM

Projekt „Scientia“ nastao je kao ideja zajedno s Udrugom mladih „Lumen“. Projekt bi provodili mi studenti kroz srednje škole i fakultete. Naglasak je na tri područja: um, okolinu i tijelo, povezujući ih u jednu cjelinu, a da pritom otvorimo različite teme poput mentalnog zdravlja, fizičkog zdravlja, financijske pismenosti, informatičke i političke pismenosti, izrade diplomskog rada, socijalnih vještina, soft-skills te organizacija vremena…