29 Aug
29Aug

Računala su ključan aspekt moderne civilizacije koji u velikoj mjeri utječe na većinu današnje populacije koja ih zna koristiti. Mnogi ih znaju koristiti i na vrlo sofisticirane načine, no shvaćanje njihove građe i funkcioniranja iz temeljnih principa često je zaboravljeno. Iako se pojedine profesije obično fokusiraju samo na pojedine aspekte računala (proizvodnja dijelova, dizajn strukture, izrada software-a, korištenje software-a...), njihovo sustavno razmatranje donosi lanac vrlo zanimljivih tema te pruža dublji uvid u cijelu priču. U ovom projektu, kroz niz predavanja te praktični rad s osnovnim elementima, mladima približavamo svaku od tih tema s ciljem razumijevanja računala iz samih temelja. Sudionici će, osim odgovora na neka svoja neodgovorena pitanja, dobiti znanje koje daje širu sliku o računalima, a može poslužiti kao polazište u raznim tehničkim strukama. Projekt vode studenti i diplomanti raznih STEM područja s ciljem širenja stečenih uvida te promoviranja suradnje mladih, stoga će se u predavanjima pojaviti teme od kvantne fizike do višeg software-a, sa svim koracima između.

Komentari
* E-mail će biti objavljen na web stranici.