O nama image
Udruga mladih „Lumen“ pokrenuta je 2022. godine u sklopu projekta „Scientia“ na inicijativu troje entuzijastičnih studenata koji su uz pomoć poznanika i potencijalnih predavača taj broj povećali na 10. Zamišljena je tako da okuplja članove, kao i volontere, s ciljem provođenja različitih projekata kroz koje bi se mladi, u dobi od 16 do 29 godina, mogli istaknuti, kako individualno tako i kolektivno, pritom pridonoseći zajednici u kojoj se nalaze. Danas u Udruzi djeluju studenti s različitih fakulteta koji svojim radom i trudom nastoje pružiti potporu mladima i educirati ih kako bi pomoću svog znanja usvojenog na različitim radionicama i predavanjima postali društveno aktivniji i osvješteniji. Osim toga, surađujući s profesorima, predavačima i sponzorima, Udruga želi stvoriti temelje koji bi mladima omogućili da vode i organiziraju vlastite projekte i realiziraju vlastite ideje. Udruga mladih "Lumen" imala bi neograničen rok trajanja jer bi ostala u nasljeđe narednim generacijama koje bi imale priliku razviti nove mlade i ambiciozne ljude.