Petra Lasić

Studentica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

U udruzi je s ciljem edukacije mladih i pružanja šire perspektive okruženja u kojemu se nalaze.

Članica je studentske udruge i na ekonomskom fakultetu u sklopu koje je sudjelovala u organizaciji dviju akademija - Financijske akademije i Poduzetničke akademije sve s ciljem pružanja uvida studentima u poslovni svijet. 

U slobodno vrijeme se bavi čitanjem i rekreativno sportom a najviše učenjem stranih jezika posebice talijanskog s obzirom na to da je imala priliku iskoristiti Erasmus studentsku razmjenu u Italiji.