Marko Šišić

Student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dolazi iz površinski najveće općine u Republici Hrvatskoj. Pohađao je V. gimnaziju u Zagrebu. 

 Zainteresiran je za područje informatike, kako kroz život, tako i na studiju. Slijedom toga 2023. godine sudjelovao je na Erasmus BIP programu „Developing cyber resillience skills“ u Poljskoj. 

 Od kreativnog rada bavi se fotografijom, a sudjelovao je i u izradi nekoliko filmova tijekom školovanja.