Igor Marin

Rođen 2001. godine u Zagrebu. Trenutno studira poslovnu ekonomiju na Sveučilištu u Beču.

Osnovnu školu i opću gimnaziju završava u rodnom gradu, a od 2020. godine živi na relaciji Hrvatska – Austrija. U slobodno vrijeme čita i bavi se sportom, prije svega trčanjem. Sudjelovao je na brojnim utrkama humanitarnog karaktera. U Udrugu mladih Lumen uključio se želeći doprinijeti edukaciji i potpori mladih u Hrvatskoj pri ostvarenju njihovih ciljeva.