dr. sc. Andrej Razumić

Andrej Razumić asistent je na Zavodu za kvalitetu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirao je 2024. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje na temi „Procjena mjerne nesigurnosti rezultata mjerenja na području mikroskopije atomskih sila u dimenzijskom nanomjeriteljstvu“. Autor je i koautor više znanstvenih radova. Izlagao je na više međunarodnih konferencija, od kojih je na 23. međunarodnoj konferenciji MATRIB 2023 – Materials, Tribology, Recycling dobio nagradu za najbolje usmeno izlaganje. Aktivno je angažiran u izvođenju nastave te sudjeluje u vođenju završnih i diplomskih radova.


U slobodno vrijeme bavi se čitanjem, sviranjem harmonike i treniranjem na otvorenom.